O nama

>>Mars 97>>

Društvo za trgovinu i usluge <<MARS -97>>
d.o.o  Ilidža – Sarajevo
ID BROJ; 4200190180003

Kurta Schorka 24
71210 Ilidža – Sarajevo

Tel: +387 33 628 974
E-mauil: info@mars97.ba